Viafin Service Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021

Viafin Service Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2021.

Pöytäkirja on luettavissa pdf-muodossa tästä linkistä