Teollisuuden kunnossapitopalveluihin erikoistunut Viafin panostaa digitaalisiin palveluihin. Uusien palvelumallien avulla voidaan tarjota etänä tehtävää jatkuvaa kunnonvalvontaa ja analyysejä asiakkaiden laitteisiin ja laitoksiin. Palvelukehitys on osa kunnossapitokumppanuuden kehittämistä.

 

Etävalvonnan avulla voidaan havaita asioita ennalta ja aikaisemmin kuin mitä saataisiin perinteisin tarkastuksin sekä saada indikaatio tai jopa tarkka syy kuhunkin tapahtumaan. Ennakoiva palvelu antaa tarkan kuvan konekannan terveydestä, vähentää riskiä käyttökatkoksille ja tarjoaa erittäin kustannustehokkaan mahdollisuuden puuttua tilanteeseen oikeaan aikaan ennakoivasti. Korjaus- ja toimenpidepäätöksiä varten käytössä on jatkuvaan mittaukseen perustuva data, mikä mahdollistaa dataohjatun päätöksenteon.

 

Viafin haluaa olla markkinoiden asiakaslähtöisin kunnossapitotoimija ja palveluita kehitetäänkin yhdessä asiakkaiden kanssa. Etäkunnonvalvontaa ja teknisiä ratkaisuja on pilotoitu sopimusasiakkaamme kaasukompressoriasemalla Etelä-Suomessa.

 

Palvelun perustana käytetään kumppanimme Distencen kunnonvalvontateknologiaa Condencea, joka yhdistää langattomat ja langalliset tarkan tason valvontaratkaisut sekä pilvipohjaisen analytiikan yhdeksi etäkunnonvalvontajärjestelmäksi. Teknologia yhdistettynä Viafinin kunnossapito-osaamiseen ja asiantuntijapalveluihin muodostavat vahvan kokonaispaketin tuotanto-omaisuuden tehokkaaseen valvontaan ja tuottavuuden maksimoimiseen.

 

”Pyrimme hyödyntämään markkinoiden parhaat ratkaisut mm. digitaalisten ratkaisujen osalta rakentamalla vahvan kumppaniverkoston ja tähän Distence sopii mielestämme erinomaisesti. Kunnonvalvontaratkaisut tulevat olemaan keskeinen osa kunnossapidon palvelutarjoamaamme ja condence.io:n avulla saamme käyttöömme alan parhaat teknologiaratkaisut.” Mika Riekkola, CEO Viafin Service Oyj.

 

”Distencellä on pitkä ja kattava kokemus analytiikka- ja etäkunnonvalvontaratkaisuista ja heiltä saamamme tuki palvelun kehittämiseen on ollut ansiokasta. Lisäksi heidän lähestymistapansa vastaa ajatustamme tietoon perustuvasta kunnossapidon kehittämisestä, joten yhteistyö on ollut luontevaa.” Eetu Toivola, kehityspäällikkö Viafin Industrial Service Oy.

 

“Viafin Servicellä on erinomainen osaaminen kunnossapidon palveluyhtiönä. Vahva halu kehittyä kunnossapidon kumppanina ja kehittää etänä tuotettavia käyttövarmuuspalveluita tarjoaa loistavan yhtälön kumppanuudelle useaan suuntaan. Yhteinen näkemys alan kehityssuunnasta on hyvä pohja tulevalle kumppanuudelle ” Janne-Pekka Karttunen, CEO Distence.

 

Viafin Service

Teollisuuden luotettu kunnossapitokumppani. Olemme yksi Suomen johtavista teollisuuden kunnossapidon palveluyhtiöistä. Meillä on vahvaa osaamista prosessiteollisuuden putkistojen huollosta ja kunnossapidosta sekä nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalien putkisto- ja laiteasennuksista. Energiapuolella olemme erityisesti mukana maakaasun, LNG:n ja biokaasun tuotantoon, jakeluun sekä tankkaukseen liittyvissä kohteissa. Lisäksi vastuullamme on koko maan huoltovarmuudenkin kannalta kriittisen maakaasun runkoverkoston ylläpito ja toiminta.

Viafin Servicellä on 25 palveluyksikköä 21 paikkakunnalla eri puolella Suomea. Tarjoamme asiakkaillemme jatkuvia huolto- ja kunnossapitopalveluita kaikissa alueyksiköissämme. Vahvojen paikallisten palveluyksiköidemme myötä meillä on hyvä asiakastuntemus ja kyky tuottaa palveluita asiakkaillemme luotettavasti ja tehokkaasti.

 

 

Lisätietoja:

 

Mika Riekkola, Viafin Service CEO

Tel: +358 40 739 6607, Viafin Service Oyj: viafinservice.fi

 

Janne-Pekka Karttunen, Distence CEO

Tel: +358 400 938 267

 

Condence.io teknologia: condence.io

Distence Oy: www.distence.fi