Yhtiöjärjestys

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Viafin Service Oyj ja kotipaikka Kurikka.

2 Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on teollisuuden kunnossapito, asennustyöt sekä alan tuotteiden myynti, palvelut ja alihankintatyöt, koneiden vuokraus sekä kiinteistöjen, osakkeiden ja arvopapereiden omistus-, hallinta-, osto-, myynti- ja vuokraustoiminta.

3 Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

4 Edustaminen
Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja molemmat erikseen tai henkilöt, joille hallitus antaa oikeuden edustaa tai prokuran perusteella henkilö tai henkilöt, joille yhtiön hallitus on antanut kirjallisesti oikeuden edustaa yhtiötä.

5 Tilintarkastajat
Yhtiössä on varsinaisena tilintarkastajana tilintarkastusyhteisö tai yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies.
Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

6 Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen
Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen päättämän ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

7 Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

8 Yhtiökokouksen paikka
Yhtiön yhtiökokoukset voidaan järjestää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

9 Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenen palkkiosta;
7. muista asioista, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat varsinaiselle yhtiökokoukselle;
8. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava tarvittaessa:

9. hallituksen jäsenet sekä
10. tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.