Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on kolmesta kahdeksaan jäsentä, joiden toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta säännöllisesti Suomen hallinnointikoodin mukaisesti. Viimeisimmän riippumattomuusarvioinnin perusteella yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomat hallituksen jäsenet ovat Heikki Pesu, Sixten Hjort, Jouko Ketola ja Tapani Potka.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Heikki Pesu
Heikki Pesu
Hallituksen puheenjohtaja
Syntymävuosi 1967
Hallituksen jäsen vuodesta 2018
Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen

Heikki Pesu on toiminut Viafin Servicen hallituksen puheenjohtajana 1.3.2019 alkaen ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2018. Hän toimi myös Viafin Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 lokakuuhun 2018. Lisäksi hän on ollut Are Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2011 alkaen, aluejohtajana Lemminkäinen Talotekniikka Oy:ssä vuosina 2010–2011 sekä eri johtotehtävissä Tekmanni Oy:ssä ja Tekmanni Uusimaa Oy:ssä vuosina 1996–2010. Pesu on ollut Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2017. Pesu on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Marko Sipola
Marko Sipola
Hallituksen varapuheenjohtaja, jäsen
Syntymävuosi 1973
Hallituksen jäsen vuodesta 2017

Marko Sipola on toiminut Viafin Servicen hallituksen varapuheenjohtajana 1.10.2019 alkaen ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 sekä Viafin Oy:n eri tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana vuodesta 2008. Hän toimi myös Viafin Servicen vt. toimitusjohtajana maaliskuusta syyskuuhun 2019, sekä Viafin Servicen hallituksen puheenjohtajana yhtiön perustamisesta helmikuuhun 2019 saakka. Marko Sipola on ollut Viafin Oy:n toimitusjohtajana 2008-2019. Ennen Viafinia hän toimi johtotehtävissä Componenta Oyj:ssä vuosina 2006–2008, kehitysjohtajana MSK Group Oy:ssä ja toimitusjohtajana MSK Groupin tytäryhtiöissä Junkkari Oy:ssä ja Juncar Oy:ssä vuosina 1998–2006. Sipola on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri.


Sixten Hjort
Hallituksen jäsen
Syntymävuosi 1955
Hallituksen jäsen vuodesta 2018
Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen

Sixten Hjort on toiminut Viafin Servicen hallituksen jäsenenä vuodesta 2018. Hän on toiminut myös Fixcel Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2015, Ota-Tuote Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2000 ja Silexium Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2007. Lisäksi hän on toiminut Tokmanni Group Oyj:n varatoimitusjohtajana vuosina 2009–2017, talous- ja hallintojohtajana vuosina 2005–2017, Silexium Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2007, Vogue Group Oy:n talousjohtajana vuosina 1998–2005 sekä ollut osakkaana ja KHT-tilintarkastajana Ernst & Young Oy:ssä vuosina 1979–1998. Hjort on koulutukseltaan ekonomi.

Jouko Ketola
Jouko Ketola
Hallituksen jäsen
Syntymävuosi 1945
Hallituksen jäsen vuodesta 2018
Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen

Jouko Ketola on toiminut Viafin Servicen hallituksen jäsenenä vuodesta 2018. Hän on toiminut myös Viafin Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2008, MSK Group Oy:ssä ja sen tytäryhtiössä hallituksen jäsenenä vuosina 2003–2017 sekä Are Oy:ssä hallituksen jäsenenä 2002–2017. Lisäksi hän on toiminut konsernijohtajana MSK Group Oy:ssä vuosina 2001–2004 sekä toimitusjohtajana YIT Installaatiot Oy:ssä (nyk. Caverion Oyj) vuosina 1986–2001. Ketola on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja arvonimeltään teollisuusneuvos.

Tapani Potka
Tapani Potka
Hallituksen jäsen
Syntymävuosi 1957
Hallituksen jäsen vuodesta 2018
Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen

Tapani Potka on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2018. Hän on toiminut myös Viafin Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2015 ja puheenjohtajana vuodesta 2016 lokakuuhun 2018. Lisäksi hän on ollut vuodesta 2000 johtajana Atria Suomi Oy:n palveluksessa, jossa hänen nykyinen vastuualue on toimitusketjun johtaminen, tekniset toiminnot sekä investointitoiminta. Potka kuuluu myös Atria Suomi Oy:n johtoryhmään. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri.