Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on kolmesta kahdeksaan jäsentä, joiden toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta säännöllisesti Suomen hallinnointikoodin mukaisesti. Viimeisimmän riippumattomuusarvioinnin perusteella yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomat hallituksen jäsenet ovat Heikki Pesu, Terhi Kauppi, Ilkka Tykkyläinen ja Tapani Potka.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Heikki Pesu
Heikki Pesu
Hallituksen puheenjohtaja
Syntymävuosi 1967
Hallituksen jäsen vuodesta 2018
Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen

Heikki Pesu on toiminut Viafin Servicen hallituksen puheenjohtajana 1.3.2019 alkaen ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2018. Hän toimi myös Viafin Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 lokakuuhun 2018. Lisäksi hän on ollut Are Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2011 alkaen, aluejohtajana Lemminkäinen Talotekniikka Oy:ssä vuosina 2010–2011 sekä eri johtotehtävissä Tekmanni Oy:ssä ja Tekmanni Uusimaa Oy:ssä vuosina 1996–2010. Pesu on ollut Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2017. Pesu on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet:

Suora omistus 37 540 osaketta.

Marko Sipola
Marko Sipola
Hallituksen varapuheenjohtaja, jäsen
Syntymävuosi 1973
Hallituksen jäsen vuodesta 2017

Marko Sipola on toiminut Viafin Servicen hallituksen varapuheenjohtajana 1.10.2019 alkaen ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 sekä Viafin Oy:n eri tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana vuodesta 2008. Hän toimi myös Viafin Servicen vt. toimitusjohtajana maaliskuusta syyskuuhun 2019, sekä Viafin Servicen hallituksen puheenjohtajana yhtiön perustamisesta helmikuuhun 2019 saakka. Marko Sipola on ollut Viafin Oy:n toimitusjohtajana 2008-2019. Ennen Viafinia hän toimi johtotehtävissä Componenta Oyj:ssä vuosina 2006–2008, kehitysjohtajana MSK Group Oy:ssä ja toimitusjohtajana MSK Groupin tytäryhtiöissä Junkkari Oy:ssä ja Juncar Oy:ssä vuosina 1998–2006. Sipola on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri.

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet:

Suora omistus 3 643 osaketta, sekä välillinen omistus SkillHouse Oy:n kautta, joka omistaa yhteensä 408 049 osaketta. Sipola omistaa 100% SkillHouse Oy:stä.


Terhi Kauppi
Hallituksen jäsen
Syntymävuosi 1971
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen

Terhi Kauppi on toiminut Viafin Servicen hallituksen jäsenenä vuodesta 2020. Hän on toiminut myös Enersense International Oyj:n hallituksen jäsenenä vuosina 2017-2019 ja Oplax Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2011-2015. Hän on toiminut Remedy Entertainment Oyj:n talousjohtajana vuodesta 2018 sekä Asiakastieto Group Oyj:n talousjohtajana vuosina 2015-2018. Kauppi on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja oikeusnotaari.

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet:

Suora omistus 500 osaketta.


Ilkka Tykkyläinen
Hallituksen jäsen
Syntymävuosi 1966
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen

Ilkka Tykkyläinen on toiminut Viafin Servicen hallituksen jäsenenä vuodesta 2020. Hän on toiminut Pohjolan Voima Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2018. Lisäksi hän on toiminut Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana vuorovuosin vuodesta 2018. Lisäksi hän on toiminut Efora Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2012-2018, ABB:n IMA-alueen Service-johtajana vuosina 2011-2012, Elisa Oyj:n palvelutuotannon johtajana vuosina 2008-2010 sekä ABB Oy Servicen liiketoimintayksikön johtajana vuosina 2002-2008. Tykkyläinen on koulutukseltaan Diplomi-insinööri ja eMBA.

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet:

Suora omistus 185 osaketta.

Tapani Potka
Tapani Potka
Hallituksen jäsen
Syntymävuosi 1957
Hallituksen jäsen vuodesta 2018
Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen

Tapani Potka on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2018. Hän on toiminut myös Viafin Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2015 ja puheenjohtajana vuodesta 2016 lokakuuhun 2018. Lisäksi hän on ollut vuodesta 2000 johtajana Atria Suomi Oy:n palveluksessa, jossa hänen nykyinen vastuualue on toimitusketjun johtaminen, tekniset toiminnot sekä investointitoiminta. Potka kuuluu myös Atria Suomi Oy:n johtoryhmään. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet:

Suora omistus 23 942 osaketta.

Jouko Ketola
Jouko Ketola
Hallituksen Senior Advisor
Syntymävuosi 1945
Hallituksen jäsen vuosina 2018-2020

Jouko Ketola on toiminut Viafin Servicen hallituksen Senior Advisorina vuodesta 2020 ja hallituksen jäsenenä vuosina 2018-2020. Hän on toiminut myös Viafin Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2008, MSK Group Oy:ssä ja sen tytäryhtiössä hallituksen jäsenenä vuosina 2003–2017 sekä Are Oy:ssä hallituksen jäsenenä 2002–2017. Lisäksi hän on toiminut konsernijohtajana MSK Group Oy:ssä vuosina 2001–2004 sekä toimitusjohtajana YIT Installaatiot Oy:ssä (nyk. Caverion Oyj) vuosina 1986–2001. Ketola on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja arvonimeltään teollisuusneuvos.

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet:

Ei osakeomistusta.