Viafin Service Oyj:n First North -listautumisanti

 

Viafin Service Oyj:n (”Viafin Service” tai ”Yhtiö”) Yleisöannin merkintäaika on päättynyt 9.11.2018 kello 16.30. Instituutio- ja Henkilöstöannin merkintäaika keskeytettiin 7.11.2018 kello 16.30 ylimerkinnän johdosta.

Kaupankäynti Viafin Servicen osakkeilla alkoi Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla 20.11.2018. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on VIAFIN ja ISIN-tunnus FI4000349212.

Yhtiö tarjosi merkittäväksi alustavasti enintään 865 079 Yhtiön uutta osaketta. Koska osakeanti ylimerkittiin, Yhtiön hallitus päätti käyttää koko osakeannin ehtojen mukaisen lisäosake-erän ja lisäsi siten antiosakkeiden määrää 571 429 Yhtiön uudella osakkeella. Osakeannissa Yhtiö laski liikkeeseen yhteensä 1 436 508 Yhtiön uutta osaketta seuraavasti:

  • 402 031 osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
  • 79 365 osaketta osakeannin ehdoissa määritellylle Yhtiön henkilöstölle (”Henkilöstöanti”)
  • 955 112 osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”Instituutioanti”)

Alexander Corporate Finance Oy toimi listautumisannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana
www.alexander.fi/viafinservice. Yleisö- ja Instituutioannissa merkintäpaikkana toimi lisäksi Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”Nordnet”) www.nordnet.fi/viafinservice.

 

Katso video oheisesta linkistä:

Miksi sijoittaa Viafin Serviceen?

Viafin Service on teollisuuden luotettu kunnossapitokumppani, joka tarjoaa asiakkailleen huolto- ja kunnossapitopalveluita kattavan alueellisen toimintaverkostonsa avulla. Lisäksi yhtiö toteuttaa räätälöityjä projektitöitä asiakkaidensa vaihteleviin tarpeisiin.

Kasvustrategiansa mukaisesti Viafin Service tavoittelee palveluvalikoimansa laajentamista uusiin palveluihin sekä yhä suuremmille markkinoille. Tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2022 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa orgaanisen kasvun ja yritysostojen kautta.

• Yhtiöllä on vahvat näytöt kannattavasta kasvusta ja tasaisesta kassavirrasta*
• Liiketoimintamalli on joustava ja mahdollistaa laajentumisen uusiin palvelualueisiin
• Velattoman taseen ansiosta yhtiöllä on hyvät edellytykset yritysostoihin
• Yhtiöllä on laaja ja hajautunut asiakaskunta, joka luo kasvumahdollisuuksia ja madaltaa liiketoiminnan riskejä
• Sitoutuneet avainhenkilöt ja omistajat – sijoittavat lisää osakeannissa

*Perustuen Viafin Servicen tytäryhtiön Viafin Process Piping Oy:n toimintahistoriaan.

 
Viafin Servicen tiedotustilaisuus 5.10.2018

 

Yhtiöesittelytilaisuus

Viafin Service järjesti yhtiöesittelytilaisuuden 30.10.2018.

Katso Viafin Servicen yhtiöesittelyn webcast-tallenne osoitteessa:

Yleisötilaisuus

 

 

 

Tärkeitä päivämääriä

Merkintäaika alkoi 29.10.2018 klo 9.30
Instituutio- ja henkilöstöannin merkintäaika keskeytettiin 7.11.2018 klo 16.30
Yleisöannin merkintäaika päättyi 9.11.2018 klo 16.30
Tiedote osakeannin lopullisesta tuloksesta 12.11.2018
Kaupankäynti osakkeilla First Northissa alkoi 20.11.2018

Materiaalia

 

Analyysit

FIM Sijoitusanalyysi 26.10.2018

Tärkeä huomio: S-Pankki Oy (FIM) on laatinut Yhtiön toimeksiannosta sijoitusanalyysin Yhtiöstä ja pääjärjestäjä Alexander Corporate Finance Oy:stä riippumattomana asiantuntijana. Sijoitusanalyysi on S-Pankki Oy:n itsenäisesti laatima ja ilmentää sen näkemyksiä. Sijoitusanalyysit eivät ole arvopaperimarkkinalaissa (746/2012) tarkoitettu esite tai markkinointimateriaali. Sijoittamista harkitsevien tulee tutustua Yhtiön arvopaperimarkkinalain mukaiseen esitteeseen.

 

Tiedotteet

12.11.2018: Viafin Service Oyj:n osakeanti ylimerkittiin selvästi ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle toteutetaan suunnitellusti

7.11.2018: Viafin Service Oyj:n osakkeiden instituutio- ja henkilöstöanti on keskeytetty ylimerkinnän johdosta

5.11.2018: Viafin Service Oyj on jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle

26.10.2018: Finanssivalvonta on hyväksynyt Viafin Service Oyj:n esitteen

26.10.2018: Viafin Service Oyj käynnistää listautumisannin ja aikoo hakea osakkeensa kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle

5.10.2018: Teollisuuden kunnossapidon erikoisosaaja Viafin Service suunnittelee First North -listautumista