Liiketoiminta

Liiketoimintamme jakautuu huoltoon ja kunnossapitoon sekä projekteihin. Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella
75 % prosenttia ja projektiliiketoiminnan noin 25 %.

Liikevaihto 2020

Liikevaihdon jakauma teollisuudenaloittain tilikauden 2020 mukaan

 


Asiakaskuntamme on laaja ja koostuu muun muassa sellu-, kartonki-, metalli-, energia- ja kemianteollisuuden alalla toimivista suurista yrityksistä, jotka toimivat ympäri Suomen. Suurimmat asiakastoimialat ovat sellu- ja kartonkiteollisuus sekä energiateollisuus. Palvelemme asiakkaitamme kahdeksassatoista alueellisessa palveluyksikössä viidellätoista paikkakunnalla, Suomen tärkeimmissä teollisuuden keskittymissä.

Tavoittelemme kilpailuetua myös uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotolla ja innovoinnilla.

Alueellinen huolto ja kunnossapito

Tarjoamme asiakkaillemme huolto- ja kunnossapitopalveluita viidessätoista alueellisessa palveluyksikössämme. Tavoitteenamme on tuottaa palveluita paikallisesti ja tehokkaasti asiakkaiden päivittäisiin tarpeisiin.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat muun muassa teollisuuden putkistot, ratkaisut maa- ja biokaasun sekä nesteytetyn maakaasun käyttöön teollisuudelle, siirto- ja jakeluverkkoyhtiöille, biokaasulaitoksille sekä liikenteelle, hydrauliikka- ja pienputkistot, mekaaniset hitsaustyöt sekä teollisuuden seisakeissa toteutettavat laite- ja mekaaniset asennustyöt.

Toteutamme palvelut jatkuvina puitesopimuksina tai yksittäisinä pienprojekteina. Uusimpiin palveluihimme kuuluvat hydrauliikka- ja pienputkistot sekä teollisuuden erikoislaitteiden asennus, huolto ja korjaus.

Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa suurista eurooppalaisista globaalisti toimivista yhtiöistä. Lisäksi vastuullamme on koko maan huoltovarmuudenkin kannalta kriittisen maakaasun runkoverkoston ylläpito ja toiminta.

Projektit

Projektiliiketoiminta tukee vahvasti pääliiketoimintaamme, sillä toteutettujen projektien ansiosta huoltoa ja kunnossapitoa voidaan jatkaa ja tarjota uudessa kohteessa ja uusille asiakkaille.

Toteutamme projekteja asiakkaiden investointitarpeiden mukaisesti sekä uusiin että vanhoihin kohteisiin pääasiassa Suomessa. Meille on kertynyt merkittävää osaamista myös nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalien putkisto- ja laiteasennuksista.

Olemme keskittyneet projektiliiketoiminnassamme pieniin ja keskisuuriin (noin 1–5 miljoonan euron) projekteihin, joissa näkemyksemme mukaan kilpailutilanne on suuria projekteja otollisempi ja riskit vähäisempiä. Valikoituihin projekteihin keskittynyt yksikkömme mahdollistaa hyvän projektinhallinnan sekä toimintamme tehokkuuden, korkean laadun ja tuloksellisuuden.

Projektiliiketoimintamme palvelee suuria kansainvälisiä eri teollisuusalojen toimijoita.