Markkinat

Viafin Service palvelee suuria teollisuusalan yrityksiä. Yhtiömme toimii pääsääntöisesti vakiintuneilla markkinoilla, joilla kilpailutilanne on näkemyksemme mukaan varsin vakaa.

Kotimaan markkinoilla toimii sekä suuria kansainvälisiä huolto- ja kunnossapitoyhtiöitä että pieniä alueellisia toimijoita. Näkemyksemme mukaan teollisuuden putkistojen markkina on hajautunut, vaikka muutama toimija hallitseekin suurta osaa markkinasta.

Näkemyksemme mukaan keskeisten asiakastoimialojemme markkinatilanne ja kannattavuuskehitys on ollut viime aikoina suotuisaa. Tämä luo kysyntää palveluillemme.

• Sellu- ja kartonkiteollisuuden alalla markkinoiden kasvun myötä laitosten käytettävyys ja käyttövarmuus sekä laaduntuotto ovat avainasemassa, mikä lisää huollon ja kunnossapidon tarvetta.

• Metsäteollisuustoimijoiden investoinnit kasvattivat Suomen selluntuotantokapasiteettia vuonna 2017 yhteensä 12 prosenttia.¹

• Energiateollisuuden alalla Suomessa kunnostetaan ja uudistetaan jatkuvasti energiantuotantolaitoksia sekä sähkö- ja kaukolämpöverkkoja toimitusvarmuuden varmistamiseksi.²

 

¹ Pellervon taloustutkimus, PTT (12.4.2018): Metsäalalla pyyhkii hyvin. Viitattu: 23.8.2018
Saantitapa: http://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala/metsasektori-2018-kevat.html
² Energiateollisuus: Perustietoa energia-alasta. Viitattu 23.8.2018.
Saantitapa: https://energia.fi/perustietoa_energia-alasta