Viafin Service on suomalainen teollisuuden kunnossapitoon erikoistunut yhtiö, jonka tehtävänä on pitää huolta suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä ja toimintavarmuudesta.

Tarjoamme asiakkaillemme huolto- ja kunnossapitopalveluita, minkä ohella toteutamme projektitöitä asiakkaidemme vaihteleviin tarpeisiin. Sitoudumme toimimaan laadukkaasti, oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti kaikissa tilanteissa.

Alueellinen huolto ja kunnossapito

Tarjoamme asiakkaillemme huolto- ja kunnossapitopalveluita kaikissa alueellisissa palveluyksiköissämme. Tavoitteenamme on tuottaa palveluitamme paikallisesti ja tehokkaasti asiakkaidemme päivittäisiin tarpeisiin kaikkialla Suomessa.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat muun muassa:
• Osittais- sekä kokonaisvaltaiset kunnossapidon huolto- ja vuosisopimukset (Viafin Industrial Service ja Viafin Process Piping)
• Kunnossapidon kokonaisulkoistukset
• Teollisuuden putkistojen kunnossapito (Viafin Process Piping)
• Ratkaisut ja palvelut maa- ja biokaasun sekä nesteytetyn maakaasun käyttöön teollisuudelle, siirto- ja jakeluverkkoyhtiöille, biokaasulaitoksille sekä liikenteelle (Viafin GAS)
• Hydrauliikka- ja pienputkistot sekä putkistojen esivalmistus (Viafin Process Piping)
• Mekaaniset hitsaustyöt (Viafin Process Piping ja Viafin Installation)
• Teollisuuden laite- ja mekaaniset asennustyöt (Viafin Installation ja Viafin Industrial Service)
• Tuotantolaitteiden ja koneiden käynnissäpidon varmistamiseksi tarvittavat huolto- ja kunnossapitopalvelut (Viafin Industrial Service)
• Paineastioiden ja säiliöiden korjaukset (Viafin Installation)
• Mekaanista- ja sähköautomaatiokunnossapitoa sekä koneistuspalveluita (Viafin Industrial Service)

Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa Suomessa toimivista merkittävistä teollisuuskonserneista. Palvelemme erityisesti sellu-, kartonki-, metallinjalostus-, energia- ja kemianteollisuuden aloilla toimivia yrityksiä ja teollisuuslaitoksia. Lisäksi vastuullamme on koko maan huoltovarmuudenkin kannalta kriittisen maakaasun runkoverkoston kunnossapito.

Projektitoiminta

Huolto- ja kunnossapitopalveluiden ohella harjoitamme myös projektiliiketoimintaa, joka koostuu muun muassa valikoiduista putkisto- ja laiteasennuksista sekä LNG-projekteista. Valikoituihin projekteihin keskittyminen mahdollistaa hyvän projektinhallinnan sekä toiminnan tehokkuuden ja korkean laadun.

Toteutamme projekteja asiakkaiden investointitarpeiden mukaisesti sekä uusiin että vanhoihin kohteisiin ja projektit ovat kooltaan pieniä ja keskisuuria. Esimerkkejä kohteistamme ovat prosessiteollisuuslaitokset, nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalit ja uusiutuvan energian tankkausasemat.

Myös projektiliiketoimintamme palvelee suuria kansainvälisiä eri teollisuudenalojen toimijoita Suomessa.