Viafin Service on suomalainen teollisuuden kunnossapitoon, putkistojen ja laitteistojen huoltoon sekä asentamiseen erikoistunut yhtiö

Tarjoamme asiakkaillemme huolto- ja kunnossapitopalveluita, minkä ohella toteutamme projektitöitä asiakkaidemme vaihteleviin tarpeisiin. Sitoudumme toimimaan laadukkaasti, oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti kaikissa tilanteissa.

Alueellinen huolto ja kunnossapito

Tarjoamme asiakkaillemme huolto- ja kunnossapitopalveluita kaikissa alueellisissa palveluyksiköissämme. Tavoitteenamme on tuottaa palveluitamme paikallisesti ja tehokkaasti asiakkaidemme päivittäisiin tarpeisiin.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat muun muassa:

• teollisuuden putkistot
• hydrauliikka- ja pienputkistot
• mekaaniset hitsaustyöt
• teollisuuden seisokeissa toteutettavat laite- ja mekaaniset asennustyöt

Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa Suomessa toimivista merkittävistä teollisuuskonserneista. Palvelemme erityisesti sellu-, kartonki-, metallinjalostus-, energia- ja kemianteollisuuden aloilla toimivia yrityksiä ja teollisuuslaitoksia.

Projektitoiminta

Huolto- ja kunnossapitopalveluiden ohella harjoitamme myös projektiliiketoimintaa, joka koostuu valikoiduista putkisto- ja muista laiteasennuksista. Valikoituihin projekteihin keskittyminen mahdollistaa hyvän projektinhallinnan sekä toiminnan tehokkuuden ja korkean laadun.

Toteutamme projekteja asiakkaiden investointitarpeiden mukaisesti sekä uusiin että vanhoihin kohteisiin ja projektit ovat kooltaan pieniä ja keskisuuria. Esimerkkejä kohteistamme ovat prosessiteollisuuslaitokset ja nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalit.

Myös projektiliiketoimintamme palvelee suuria kansainvälisiä eri teollisuudenalojen toimijoita Suomessa.