Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on varsinaisena tilintarkastajana tilintarkastusyhteisö tai yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies.

Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Yhtiön 6.9.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi Viafin Servicen tilintarkastajaksi KHT Timo Helteen.