Viafin Service – teollisuuden kunnossapidon erikoisosaaja

Viafin Service Oyj on teollisuuden huollon ja kunnossapidon luotettu asiantuntija. Tarjoamme eri teollisuuden aloille huolto- ja kunnossapitopalveluita sekä toteutamme räätälöityjä projekteja asiakkaidemme vaihteleviin tarpeisiin pääasiassa Suomessa. Meillä on merkittävää osaamista myös nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalien putkisto- ja laiteasennuksista. Energiapuolella olemme erityisesti mukana maakaasun, LNG:n ja biokaasun tuotantoon, jakeluun sekä tankkaukseen liittyvissä kohteissa. Lisäksi vastuullamme on koko maan huoltovarmuudenkin kannalta kriittisen maakaasun runkoverkoston ylläpito ja toiminta.

Asiakkaamme ovat erityisesti sellu-, kartonki-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Palvelemme asiakkaitamme viidessätoista alueellisessa palveluyksikössä yhdessätoista paikkakunnalla, Suomen tärkeimmissä teollisuuden keskittymissä.

Kasvustrategiamme mukaisesti tavoittelemme 100 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2022 mennessä sekä laajentumista uusiin palveluihin ja yhä suuremmille markkinoille.

 

Avainlukuja (tilikausi 1.8.2017-31.7.2018)

LIIKEVAIHTO
Tilintarkastettu
.

M€

LIIKEVAIHTO
Pro forma, tilintarkastamaton
.

31,2 M€

KÄYTTÖKATE ¹
Tilintarkastettu
.

0,0 M€

KÄYTTÖKATE ¹
Pro forma, tilintarkastamaton
.

2,3 M€

KÄYTTÖKATE-%¹
Tilintarkastettu
.

– %

KÄYTTÖKATE-%¹
Pro forma, tilintarkastamaton
.

7,4 %

OMAVARAISUUS-
ASTE ¹
Tilintarkastettu

52,5 %

HENKILÖSTÖN
MÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN
.

179

¹ Vaihtoehtoinen tunnusluku.