Johdon tervehdykset

Toimitusjohtajan tervehdys

Viafin Service on kannattavasti kasvua tehnyt teollisuuden kunnossapidon erikoisosaaja. Toimimme monipuolisesti asiakkaidemme luotettavana kumppanina aina investointivaiheen putkisto- ja laiteasennuksista jatkuvaan huoltoon ja kunnossapitoon saakka. Palvelumme kattavat teollisuuden kunnossapidon aina yksittäisistä asennustöistä kokonaisvaltaisiin kunnossapidon ulkoistuksiin.

Kaiken tekemisemme lähtökohtana on asiakkaidemme menestyksen tukeminen. Päivittäinen työmme tapahtuu asiakkaidemme luona ja panostamme aina laadukkaaseen, paikalliseen palveluun, tinkimättä työturvallisuudesta. Kattava toimintaverkostomme, vahvat paikalliset palveluyksiköt sekä asiantunteva henkilöstö varmistavat asiakastuntemuksen sekä luotettavasti ja nopeasti tuotetut palvelut. Asiakkaidemme parempi palvelu ohjaa toimintaamme jokaisella organisaatiotasolla.

Palvelemme asiakkaitamme noin 300:n teollisuuden kunnossapidon ammattilaisen voimin. Työ edellyttää meiltä jokaiselta paitsi vahvaa palveluasennetta myös joustavuutta ja yrittäjähenkisyyttä. Muita toimintamme ohjenuoria ovat oikeudenmukaisuus, laadukkuus ja vastuullisuus. Työturvallisuus on meille erityisen tärkeää – jokaisella on oikeus kokea olonsa turvalliseksi töissä.

Näkemyksemme mukaan teollisuuden kunnossapitopalveluiden kasvutrendi jatkuu vahvana myös tulevaisuudessa ja aiomme ottaa näistä markkinoista oman osamme.

Haluamme olla jatkossakin tukemassa asiakkaidemme eli suomalaisen teollisuuden toimintavarmuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla ensiluokkaisia teollisuuden kunnossapidon palveluita.

 

Espoossa joulukuussa 2019
Mika Riekkola
Toimitusjohtaja

 

Hallituksen puheenjohtajan tervehdys, lokakuu 2018

Liiketoimintamme sai alkunsa vuonna 2008 keskellä finanssikriisiä, kun silloinen Viafin Oy päätti panostaa merkittävästi putkisto- ja kunnossapitoliiketoiminnan kasvattamiseen sekä kattavan aluepalveluverkoston rakentamiseen. Olemme kasvaneet rohkeasti ja heinäkuussa 2018 päättyneen tilikautemme liikevaihto (pro forma) oli jo 31,2 miljoonaa euroa. Uskomme tämän olevan vasta kasvutarinamme alku.

Aiomme edelleen kiihdyttää kannattavaa kasvuamme ja tavoitella entistä suurempaa markkinaa tarjoamalla uusia huolto- ja kunnossapitopalveluita nykyisille ja tuleville asiakkaillemme. Etsimme aktiivisesti potentiaalisia kohteita palveluvalikoimamme laajentamiseksi uusiin palveluihin, kuten pumppu-, venttiili- sekä sähkö- ja automaatiokunnossapitoon. Tavoittelemme 100 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2022 mennessä. Meillä hallituksen jäsenillä on aktiivinen rooli tämän kasvustrategian toteuttamisessa.

First North -listautuminen olisi merkittävä askel kasvustrategiassamme. Se mahdollistaisi pääomien keräämisen yritysostoja varten ja osakkeen tehokkaamman käytön maksuvälineenä yrityskaupoissa. Uskomme, että listautuminen kehittäisi Viafin Servicen tunnettuutta keskeisten sidosryhmien keskuudessa ja mahdollistaisi myös osakkeiden käyttämisen henkilöstön sitouttamisessa.

Olen erittäin iloinen, että suunnitellun listautumisen toteutuessa Viafin Servicen omistajiksi on tulossa joukko merkittäviä suomalaisia institutionaalisia sijoittajia. Toivon, että omistuspohjamme laajenee myös lukuisilla yksityissijoittajilla.

Myös me Viafin Servicen nykyiset omistajat olemme sitoutuneita yrityksen pitkäjänteiseen kehittämiseen ja siksi sijoitamme lisää suunnitellussa annissa yhdessä uusien sijoittajien kanssa. Tule sinäkin mukaan ja sijoita Viafin Serviceen!

 

Helsingissä lokakuussa 2018
Marko Sipola
Hallituksen puheenjohtaja