Strategia, taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Tavoitteenamme on kasvu nykyisillä liiketoiminta-alueilla sekä laajentuminen yhä suuremmille markkinoille uusien palvelujen avulla. Tuote- ja palveluosaamista pyrimme hankkimaan muun muassa yritysostoin.

Etsimme aktiivisesti potentiaalisia yritysostokohteita palveluvalikoimamme laajentamiseksi uusiin palveluihin, kuten sähkö-, automaatio-, pumppu- ja venttiilihuoltoon sekä muihin teollisuuden kunnossapitopalveluihin. Tavoittelemme kilpailuetua myös uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotolla ja innovoinnilla.

Aiomme vahvistaa paikallisten palveluyksiköidemme liiketoimintaa ja kilpailukykyä. Tavoittelemme koko Suomen ja tärkeimmät teollisuuspaikkakunnat kattavaa palveluverkostoa. Strategiaamme kuuluu laajentuminen Ouluun ja pohjoiseen Keski-Suomeen. Tavoitteenamme on uuden palveluvalikoiman laajentaminen kaikkiin palveluyksiköihin läpi Suomen riippumatta asiakkaan maantieteellisestä sijainnista.

Haluamme kasvattaa kunnossapitoluonteisten ja pienhankkeiksi luokiteltavien töiden osuutta liikevaihdosta. Tavoitteena on, että huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus yhtiön liikevaihdosta on yli 75 %.

Keskitymme pääsääntöisesti kotimaiseen liiketoimintaan. Päätökset ulkomaisista hankkeista tehdään tapauskohtaisesti.

Kasvustrategia ja taloudelliset tavoitteet

Osinkopolitiikka

Tavoitteenamme on jakaa osinkoa vähintään 30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta oikaistuna liikearvon poistoilla. Osinkojen maksamiseen vaikuttavat muun muassa yhtiön tuloskehitys ja näkymät sekä strategian mukaiset investoinnit orgaaniseen kasvuun tai yritysostojen rahoittamiseen.