Taloudelliset tunnusluvut

(1 000 euroa)

Viafin Service
2—7/2019
6 kk

Viafin Process Piping 2-7 /2018¹⁾
6 kk

Viafin Service
8/2018—7/2019
12 kk

Viafin Process Piping
8/2017—7/2018²⁾
12 kk

Liikevaihto 21 728 13 778 32 761 27 673
Käyttökate (EBITDA) 1 528 1 101 2 388 1 872
% liikevaihdosta 7,0 % 8,0 % 7,3 % 6,8 %
Oikaistu käyttökate (oik. EBITDA) 1 528 1 101 2 412 1 872
% liikevaihdosta 7,0 % 8,0 % 7,4 % 6,8 %
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja 1 304 944 2 002 1 567
% liikevaihdosta 6,0 % 6,9 % 6,1 % 5,7 %
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvon poistoja (oik. EBITA) 1 304 944 2 026 1 567
% liikevaihdosta 6,0 % 6,9 % 6,2 % 5,7 %
Liikevoitto (EBIT) 935 944 1 305 1 567
% liikevaihdosta 4,3 % 6,9 % 4,0 % 5,7 %
Oikaistu liikevoitto (oik. EBIT) 935 944 1 325 1 567
% liikevaihdosta 4,3 % 6,9 % 4,1 % 5,7 %
Katsauskauden tulos 767 623 -23 1 201
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 136 623 673 1 201
Oikaistu katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 136 623 1 716 1 201
Omavaraisuusaste % 65,6 % 21,3 % 65,6 % 21,3 %
Osakekohtainen tulos, eur 0,21 -0,01
Oik. osakekohtainen tulos, eur 0,21 0,28
Oik. osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja, eur 0,31 0,47
Taseen loppusumma 29 377 7 905 29 377 7 905

 

Viafin Service -konsernilla ei ollut varsinaista liiketoimintaa tilikaudella 14.7.2017—31.7.2018. Tästä johtuen vertailulukuina on käytetty Viafin Process Piping -konsernin toteutuneita lukuja kuten 26.10.2018 päivätyssä listalleottoesitteessä.

1) Tilintarkastamattomat Viafin Process Piping -konsernin luvut aikaväliltä 1.2.2018—31.7.2018 eivät ole vertailukelpoisia tilintarkastamattomien Viafin Service -konsernin aikavälin 1.2.2019—31.7.2019 lukujen kanssa

2) Tilintarkastetut Viafin Process Piping -konsernin luvut aikaväliltä 1.8.2017—31.7.2018 eivät ole vertailukelpoisia tilintarkastamattomien Viafin Service -konsernin aikavälin 1.8.2018—31.7.2019 lukujen kanssa.

 

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen

KÄYTTÖKATE (EBITDA)

(1 000 euroa) Viafin Service 2—7/2019
6 kk
Viafin Process Piping 2-7/2018¹⁾
6 kk
Viafin Service Oyj 2-7/2018²
6 kk
Viafin Service Oyj 2/2017-7/2019
12 kk
Viafin Process Piping 8/2017—7/2018³
12 kk
Liikevoitto (EBIT) 935 944 -15 1 305 1 567
Poistot ja arvonalentumiset 593 156 - 1 083 305
Käyttökate (EBITDA) 1 528 1 101 -15 2 388 1 872

 

 

OIKAISTU KÄYTTÖKATE (OIK. EBITDA)

(1 000 euroa) Viafin Service 2—7/2019
6 kk
Viafin Process Piping 2-7/2018¹⁾
6 kk
Viafin Service Oyj 2-7/2018²
6 kk
Viafin Service Oyj 2/2017-7/2019
12 kk
Viafin Process Piping 8/2017—7/2018³
12 kk
Käyttökate (EBITDA) 1 528 1 101 -15 2 388 1 872
Oikaisut listautumiskuluista - - - 24 -
Oikaistu käyttökate (oik. EBITDA) 1 528 1 101 -15 2 412 1 872

 

 

LIIKEVOITTO ILMAN LIIKEARVON POISTOJA (EBITA)

(1 000 euroa) Viafin Service 2—7/2019
6 kk
Viafin Process Piping 2-7/2018¹⁾
6 kk
Viafin Service Oyj 2-7/2018²
6 kk
Viafin Service Oyj 2/2017-7/2019
12 kk
Viafin Process Piping 8/2017—7/2018³
12 kk
Liikevoitto (EBIT) 935 944 -15 1 305 1 567
Poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta 369 - - 697 -
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 1 304 944 -15 2 002 1 567

 

 

OIKAISTU LIIKEVOITTO ILMAN LIIKEARVON POISTOJA (OIK. EBITA)

(1 000 euroa) Viafin Service 2—7/2019
6 kk
Viafin Process Piping 2-7/2018¹⁾
6 kk
Viafin Service Oyj 2-7/2018²
6 kk
Viafin Service Oyj 2/2017-7/2019
12 kk
Viafin Process Piping 8/2017—7/2018³
12 kk
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 1 304 944 -15 2 002 1 567
Oikaisut listautumiskuluista - - - 24 -
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvon poistoja (oik. EBITA) 1 304 944 -15 2 026 1 567

 

 

OIKAISTU LIIKEVOITTO (OIK. EBIT)

(1 000 euroa) Viafin Service 2—7/2019
6 kk
Viafin Process Piping 2-7/2018¹⁾
6 kk
Viafin Service Oyj 2-7/2018²
6 kk
Viafin Service Oyj 2/2017-7/2019
12 kk
Viafin Process Piping 8/2017—7/2018³
12 kk
Liikevoitto (EBIT) 935 944 -15 1 305 1567
Oikaisut listautumiskuluista - - - 24 -
Oikaistu liikevoitto (oik. EBIT) 935 944 -15 1 329 1 567

 

 

KATSAUSKAUDEN TULOS ILMAN LIIKEARVON POISTOJA

(1 000 euroa) Viafin Service 2—7/2019
6 kk
Viafin Process Piping 2-7/2018¹⁾
6 kk
Viafin Service Oyj 2-7/2018²
6 kk
Viafin Service Oyj 2/2017-7/2019
12 kk
Viafin Process Piping 8/2017—7/2018³
12 kk
Katsauskauden tulos 767 623 - -23 1 201
Poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta 369 - - 697 -
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 136 623 - 673 1 201

 

 

OIKAISTU KATSAUSKAUDEN TULOS ILMAN LIIKEARVON POISTOJA

(1 000 euroa) Viafin Service 2—7/2019
6 kk
Viafin Process Piping 2-7/2018¹⁾
6 kk
Viafin Service Oyj 2-7/2018²
6 kk
Viafin Service Oyj 2/2017-7/2019
12 kk
Viafin Process Piping 8/2017—7/2018³
12 kk
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 136 573 - 673 1 201
Oikaisut listautumiskuluista - - - 1 042 -
Oikaistu katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 136 573 - 1 716 1 201

 

1) Tilintarkastamattomat Viafin Process Piping -konsernin luvut aikaväliltä 1.2.2018—31.7.2018 eivät ole vertailukelpoisia
tilintarkastamattomien Viafin Service -konsernin aikavälin 1.2.2019—31.7.2019 lukujen kanssa.
2) Viafin Service Oyj:n emoyhtiöllä (Y-tunnus: 2848022-9) ei ollut varsinaista liiketoimintaa vertailuajanjaksolla.
3) Tilintarkastetut Viafin Process Piping -konsernin luvut aikaväliltä 1.8.2017—31.7.2018 eivät ole vertailukelpoisia tilintarkastamattomien
Viafin Service -konsernin aikavälin 1.8.2018—31.7.2019 lukujen kanssa.

 

Tunnuslukujen laskentakaavat