Taloudelliset tunnusluvut

(1 000 euroa)

Viafin Service
8/2018—1/2019
6 kk

Viafin Process Piping
8/2017—1/2018¹⁾
6 kk

Viafin Process Piping
8/2017—7/2018²⁾
12 kk

Liikevaihto 11 033 13 895 27 673
Käyttökate (EBITDA) 860 771 1 872
% liikevaihdosta 7,8 % 5,6 % 6,8 %
Oikaistu käyttökate (oik. EBITDA) 884 771 1 872
% liikevaihdosta 8,0 % 5,6 % 6,8 %
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja 698 623 1 567
% liikevaihdosta 6,3 % 4,5 % 5,7 %
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvon poistoja (oik. EBITA) 722 623 1 567
% liikevaihdosta 6,5 % 4,5 % 5,7 %
Liikevoitto (EBIT) 370 623 1 567
% liikevaihdosta 3,4 % 4,5 % 5,7 %
Oikaistu liikevoitto (oik. EBIT) 394 623 1 567
% liikevaihdosta 3,6 % 4,5 % 5,7 %
Katsauskauden tulos -790 573 1 201
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja -463 573 1 201
Oikaistu katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 579 573 1 201
Omavaraisuusaste % 80,3 % 13,2 % 21,3 %
Osakekohtainen tulos, eur -0,22
Oik. osakekohtainen tulos, eur 0,07
Taseen loppusumma 21 365 5 469 7 905

 

Viafin Service -konsernilla ei ollut varsinaista liiketoimintaa tilikaudella 14.7.2017—31.7.2018. Tästä johtuen vertailulukuina on käytetty Viafin Process Piping -konsernin toteutuneita lukuja kuten 26.10.2018 päivätyssä listalleottoesitteessä.

1) Tilintarkastamattomat Viafin Process Piping -konsernin luvut aikaväliltä 1.8.2017—31.1.2018 eivät ole vertailukelpoisia tilintarkastamattomien Viafin Service -konsernin aikavälin 1.8.2018—31.1.2019 lukujen kanssa.

2) Tilintarkastetut Viafin Process Piping -konsernin luvut aikaväliltä 1.8.2017—31.7.2018 eivät ole vertailukelpoisia tilintarkastamattomien Viafin Service -konsernin aikavälin 1.8.2018—31.1.2019 lukujen kanssa.

 

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen

KÄYTTÖKATE (EBITDA)

(1 000 euroa) Viafin Service 8/2018—1/2019
6 kk
Viafin Process Piping 8/2017—1/2018¹⁾
6 kk
Viafin Service Oyj 8/2017—1/2018²
6 kk
Viafin Process Piping 8/2017—7/2018³
12 kk
Liikevoitto (EBIT) 370 623 - 1 567
Poistot ja arvonalentumiset 489 149 - 305
Käyttökate (EBITDA) 860 771 - 1 872

 

 

OIKAISTU KÄYTTÖKATE (OIK. EBITDA)

(1 000 euroa) Viafin Service 8/2018—1/2019
6 kk
Viafin Process Piping 8/2017—1/2018¹⁾
6 kk
Viafin Service Oyj 8/2017—1/2018²
6 kk
Viafin Process Piping 8/2017—7/2018³
12 kk
Käyttökate (EBITDA) 860 771 - 1 872
Oikaisut listautumiskuluista 24 - - -
Oikaistu käyttökate (oik. EBITDA) 884 771 - 1 872

 

 

LIIKEVOITTO ILMAN LIIKEARVON POISTOJA (EBITA)

(1 000 euroa) Viafin Service 8/2018—1/2019
6 kk
Viafin Process Piping 8/2017—1/2018¹⁾
6 kk
Viafin Service Oyj 8/2017—1/2018²
6 kk
Viafin Process Piping 8/2017—7/2018³
12 kk
Liikevoitto (EBIT) 370 623 - 1 567
Poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta 328 - - -
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 698 623 - 1 567

 

 

OIKAISTU LIIKEVOITTO ILMAN LIIKEARVON POISTOJA (OIK. EBITA)

(1 000 euroa) Viafin Service 8/2018—1/2019
6 kk
Viafin Process Piping 8/2017—1/2018¹⁾
6 kk
Viafin Service Oyj 8/2017—1/2018²
6 kk
Viafin Process Piping 8/2017—7/2018³
12 kk
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 698 623 - 1 567
Oikaisut listautumiskuluista 24 - - -
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvon poistoja (oik. EBITA) 722 623 - 1 567

 

 

OIKAISTU LIIKEVOITTO (OIK. EBIT)

(1 000 euroa) Viafin Service 8/2018—1/2019
6 kk
Viafin Process Piping 8/2017—1/2018¹⁾
6 kk
Viafin Service Oyj 8/2017—1/2018²
6 kk
Viafin Process Piping 8/2017—7/2018³
12 kk
Liikevoitto (EBIT) 370 623 - 1 567
Oikaisut listautumiskuluista 24 - - -
Oikaistu liikevoitto (oik. EBIT) 394 623 - 1 567

 

 

KATSAUSKAUDEN TULOS ILMAN LIIKEARVON POISTOJA

(1 000 euroa) Viafin Service 8/2018—1/2019
6 kk
Viafin Process Piping 8/2017—1/2018¹⁾
6 kk
Viafin Service Oyj 8/2017—1/2018²
6 kk
Viafin Process Piping 8/2017—7/2018³
12 kk
Katsauskauden tulos -790 573 - 1 201
Poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta 328 - - -
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja -463 573 - 1 201

 

 

OIKAISTU KATSAUSKAUDEN TULOS ILMAN LIIKEARVON POISTOJA

(1 000 euroa) Viafin Service 8/2018—1/2019
6 kk
Viafin Process Piping 8/2017—1/2018¹⁾
6 kk
Viafin Service Oyj 8/2017—1/2018²
6 kk
Viafin Process Piping 8/2017—7/2018³
12 kk
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja -463 573 - 1 201
Oikaisut listautumiskuluista 1 042 - - -
Oikaistu katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 579 573 - 1 201

 

1) Tilintarkastamattomat Viafin Process Piping -konsernin luvut aikaväliltä 1.8.2017—31.1.2018 eivät ole vertailukelpoisia tilintarkastamattomien Viafin Service -konsernin aikavälin 1.8.2018—31.1.2019 lukujen kanssa.
2) Viafin Service Oyj:n emoyhtiöllä (Y-tunnus: 2848022-9) ei ollut varsinaista liiketoimintaa vertailuajanjaksolla.
3) Tilintarkastetut Viafin Process Piping -konsernin luvut aikaväliltä 1.8.2017—31.7.2018 eivät ole vertailukelpoisia tilintarkastamattomien Viafin Service -konsernin aikavälin 1.8.2018—31.1.2019 lukujen kanssa.

 

Tunnuslukujen laskentakaavat