Taloudelliset tunnusluvut

1.8.2017–31.7.2018 (FAS)
1 000 €
Viafin Service
-konserni
Viafin Process Piping
-konserni
Viafin Service -konserni,
pro forma
Liikevaihto -* 27 673* 31 209
Käyttökate (EBITDA)** -15 1 872 2 321
   % liikevaihdosta - 6,8 % 7,4 %
Liikevoitto ilman liikearvon
poistoja (EBITA)**
-15 1 567 1 997
   % liikevaihdosta - 5,7 % 6,4 %
Liikevoitto (EBIT) -15* 1 567* 1 372
   % liikevaihdosta - 5,7 % 4,4 %
Tilikauden tulos ilman
liikearvon poistoja**
-15 1 201 1 457
  % liikevaihdosta - 4,3 % 4,7 %
Tilikauden tulos -15* 1 201* 832
  % liikevaihdosta - 4,3 % 2,7 %
Omavaraisuusaste, %** 52,5 %* 21,3 %*

 

* Tilintarkastettu
** Vaihtoehtoinen tunnusluku

 

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen

1.8.2017–31.7.2018 (FAS)
1 000 €
Viafin Service
-konserni
Viafin Process Piping
-konserni
Viafin Service -konserni,
pro forma
Liikevoitto -15* 1 567* 1 372
Suunnitelman mukaiset
poistot
- 305* 381
Poistot
konserniliikearvosta
- - 568
Käyttökate -15 1 872 2 321

 

1.8.2017–31.7.2018 (FAS)
1 000 €
Viafin Service
-konserni
Viafin Process Piping
-konserni
Viafin Service -konserni,
pro forma
Liikevoitto -15* 1 567* 1 372
Poistot liikearvosta - - 58
Poistot
konserniliikearvosta
- - 568
Liikevoitto ilman
liikearvon poistoja (EBITA)
-15 1 567 1 997

 

1.8.2017–31.7.2018 (FAS)
1 000 €
Viafin Service
-konserni
Viafin Process Piping
-konserni
Viafin Service -konserni,
pro forma
Tilikauden tulos -15* 1 201* 832
Poistot liikearvosta - - 58
Poistot
konserniliikearvosta
- - 568
Tilikauden tulos ilman
liikearvon poistoja
-15 1 201 1 457

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnuslukujen laskentakaavat