Taloudelliset tunnusluvut

(1 000 euroa)

Viafin Service
8—12/2019
5 kk

Viafin Service
8—12/2018
5 kk

Viafin Service
8/2018—12/2019
17kk

Viafin Process Piping
8/2017—12/2018¹⁾
17 kk

Viafin Service
1—12/2019
12 kk

Liikevaihto 26 740 9 839 59 500 36 509 49 662
Käyttökate (EBITDA) 1 854 597 4 242 2 222 3 645
% liikevaihdosta 6,9 % 6,1 % 7,1 % 6,1 % 7,3 %
Oikaistu käyttökate (oik. EBITDA) 1 854 621 4 266 2 222 3 645
% liikevaihdosta 6,9 % 6,3 % 7,2 % 6,1 % 7,3 %
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja 1 631 458 3 633 1 786 3 174
% liikevaihdosta 6,1 % 4,7 % 6,1 % 4,9 % 6,4%
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvon poistoja (oik. EBITA) 1 631 483 3 657 1 786 3 174
% liikevaihdosta 6,1 % 4,9 % 6,1 % 4,9 % 6,4 %
Liikevoitto (EBIT) 1 312 186 2 617 1 779 2 431
% liikevaihdosta 4,9 % 1,9 % 4,4 % 4,9 % 4,9 %
Oikaistu liikevoitto (oik. EBIT) 1 312 210 2 642 1 779 2 431
% liikevaihdosta 4,9 % 2,1 % 4,4 % 4,9 % 4,9 %
Katsauskauden tulos 922 -860 899 1 377 1 759
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 241 -588 1 914 1 384 2 502
Oikaistu katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 241 454 2 957 1 384 2 502
Omavaraisuusaste % 61,4 % 77,8 % 61,4 % 29,4 % 61,4 %
Osakekohtainen tulos, eur 0,25 -0,24 0,25 0,48
Oik. osakekohtainen tulos, eur 0,25 0,05 0,53 0,48
Oik. osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja, eur 0,34 0,13 0,81 0,69
Taseen loppusumma 32 553 22 172 32 553 6 599 32 553

 

Viafin Service -konsernilla ei ollut varsinaista liiketoimintaa tilikaudella 14.7.2017—31.7.2018. Tästä johtuen vertailulukuina on käytetty Viafin Process Piping -konsernin toteutuneita lukuja kuten 26.10.2018 päivätyssä listalleottoesitteessä.

1) Tilintarkastamattomat Viafin Process Piping -konsernin luvut aikaväliltä 1.8.2017—31.12.2018 eivät ole vertailukelpoisia tilintarkastamattomien Viafin Service -konsernin aikavälin 1.8.2018—31.12.2019 lukujen kanssa.

 

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen

KÄYTTÖKATE (EBITDA)

(1 000 euroa) Viafin Service
8—12/2019
5 kk
Viafin Service
8—12/2018
5 kk
Viafin Service
8/2018—12/2019
17kk
Viafin Process Piping
8/2017—12/2018¹⁾
17 kk
Viafin Service
1—12/2019
12 kk
Liikevoitto (EBIT) 1 312 186 2 617 1 779 2 431
Poistot ja arvonalentumiset 542 411 1 625 443 1 214
Käyttökate (EBITDA) 1 854 597 4 242 2 222 3 645

 

 

OIKAISTU KÄYTTÖKATE (OIK. EBITDA)

(1 000 euroa) Viafin Service
8—12/2019
5 kk
Viafin Service
8—12/2018
5 kk
Viafin Service
8/2018—12/2019
17kk
Viafin Process Piping
8/2017—12/2018¹⁾
17 kk
Viafin Service
1—12/2019
12 kk
Käyttökate (EBITDA) 1 854 597 4 242 2 222 3 645
Oikaisut listautumiskuluista - 24 24 - -
Oikaistu käyttökate (oik. EBITDA) 1 845 621 4 266 2 222 3 645

 

 

LIIKEVOITTO ILMAN LIIKEARVON POISTOJA (EBITA)

(1 000 euroa) Viafin Service
8—12/2019
5 kk
Viafin Service
8—12/2018
5 kk
Viafin Service
8/2018—12/2019
17kk
Viafin Process Piping
8/2017—12/2018¹⁾
17 kk
Viafin Service
1—12/2019
12 kk

Liikevoitto (EBIT) 1 312 186 2 617 1 779 2 431
Poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta 319 272 1 016 7 743
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 1 631 458 3 633 1 786 3 174

 

 

OIKAISTU LIIKEVOITTO ILMAN LIIKEARVON POISTOJA (OIK. EBITA)

(1 000 euroa) Viafin Service
8—12/2019
5 kk
Viafin Service
8—12/2018
5 kk
Viafin Service
8/2018—12/2019
17kk
Viafin Process Piping
8/2017—12/2018¹⁾
17 kk
Viafin Service
1—12/2019
12 kk
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 1 631 458 3 633 1 786 3 174
Oikaisut listautumiskuluista - 24 24 - -
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvon poistoja (oik. EBITA) 1 631 483 3 657 1 786 3 174

 

 

OIKAISTU LIIKEVOITTO (OIK. EBIT)

(1 000 euroa) Viafin Service
8—12/2019
5 kk
Viafin Service
8—12/2018
5 kk
Viafin Service
8/2018—12/2019
17kk
Viafin Process Piping
8/2017—12/2018¹⁾
17 kk
Viafin Service
1—12/2019
12 kk
Liikevoitto (EBIT) 1 312 186 2 617 1 779 2 431
Oikaisut listautumiskuluista - 24 24 - -
Oikaistu liikevoitto (oik. EBIT) 1 312 210 2 642 1 779 2 431

 

 

KATSAUSKAUDEN TULOS ILMAN LIIKEARVON POISTOJA

(1 000 euroa) Viafin Service
8—12/2019
5 kk
Viafin Service
8—12/2018
5 kk
Viafin Service
8/2018—12/2019
17kk
Viafin Process Piping
8/2017—12/2018¹⁾
17 kk
Viafin Service
1—12/2019
12 kk
Katsauskauden tulos 922 -860 899 1 377 1 759
Poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta 319 272 1 016 7 734
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 241 -588 1 914 1 384 2 502

 

 

OIKAISTU KATSAUSKAUDEN TULOS ILMAN LIIKEARVON POISTOJA

(1 000 euroa) Viafin Service 8—12/2019
5 kk
Viafin Service
8—12/2018
5 kk
Viafin Service
8/2018—12/2019
17kk
Viafin Process Piping
8/2017—12/2018¹⁾
17 kk
Viafin Service
1—12/2019
12 kk
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 241 -588 1 914 1 384 2 502
Oikaisut listautumiskuluista - 1 042 1 042 - -
Oikaistu katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 241 454 2 957 1 384 2 502

 

1) Tilintarkastetut Viafin Process Piping -konsernin luvut aikaväliltä 1.8.2017—31.7.2018 eivät ole vertailukelpoisia tilintarkastamattomien Viafin Service -konsernin aikavälin 1.8.2018—31.12.2019 lukujen kanssa..

 

Tunnuslukujen laskentakaavat