Taloudelliset tunnusluvut

(1 000 euroa)

Viafin Service
7—12/2020
6 kk

Viafin Service
7—12/2019
6 kk

Viafin Service
1—12/2020
12 kk

Viafin Service
1—12/2019¹⁾
12 kk

Liikevaihto 29 590 32 335 57 869 49 662
Käyttökate (EBITDA) 2 660 2 726 5 281 3 645
% liikevaihdosta 9,0 % 8,4 % 9,1 % 7,3 %
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 2 345 2 470 4 677 3 174
% liikevaihdosta 7,9 % 7,6 % 8,1 % 6,4 %
Liikevoitto (EBIT) 1 933 2 087 3 869 2 431
% liikevaihdosta 6,5 % 6,5 % 6,7 % 4,9 %
Katsauskauden tulos 1 261 1 442 2 593 1 609
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 674 1 825 3 401 2 352
Osakekohtainen tulos, eur 0,35 0,40 0,72 0,44
Osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja, eur 0,46 0,50 0,94 0,65
Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3 192 3 882 7 019 5 243
Rahat ja pankkisaamiset 16 778 13 124 16 778 13 124
Korollinen bruttovelka - - - -
Omavaraisuusaste % 63,7 % 61,4 % 63,7 % 61,4 %
Osakkeiden lkm keskimäärin ilman omia osakkeita 3 599 811 3 628 795 3 614 303 3 628 795
Osakkeiden lkm kauden lopussa ilman omia osakkeita 3 586 695 3 628 795 3 586 695 3 628 795
Osakekurssi kauden lopussa 15,90 € 8,50 € 15,90 € 8,50 €

1) Viafin Service -konsernin tilintarkastamattomat luvut aikaväliltä 1.1.2019—31.12.2019 ovat osa pidennetyn tilintarkastetun tilikauden 1.8.2018—31.12.2019 lukuja.

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen

KÄYTTÖKATE (EBITDA)

(1 000 euroa) Viafin Service
7—12/2020
6 kk
Viafin Service
7—12/2019
6 kk
Viafin Service
1—12/2020
12 kk
Viafin Service
1—12/2019¹⁾
12 kk
Liikevoitto (EBIT) 1 933 2 087 3 869 2 431
Poistot ja arvonalentumiset 727 639 1 412 1 214
Käyttökate (EBITDA) 2 660 2 726 5 281 3 645

 

 

LIIKEVOITTO ILMAN LIIKEARVON POISTOJA (EBITDA)

(1 000 euroa) Viafin Service
7—12/2020
6 kk
Viafin Service
7—12/2019
6 kk
Viafin Service
1—12/2020
12 kk
Viafin Service
1—12/2019¹⁾
12 kk
Liikevoitto (EBIT) 1 933 2 087 3 869 2 431
Poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta 413 383 808 743
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 2 345 2 470 4 677 3 174

 

 

KATSAUSKAUDEN TULOS ILMAN LIIKEARVON POISTOJA

(1 000 euroa) Viafin Service
7—12/2020
6 kk
Viafin Service
7—12/2019
6 kk
Viafin Service
1—12/2020
12 kk
Viafin Service
1—12/2019¹⁾
12 kk

Katsauskauden tulos 1 261 1 442 2 593 1 609
Poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta 395 360 734 743
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 674 1 825 3 401 2 352

1) Viafin Service -konsernin tilintarkastamattomat luvut aikaväliltä 1.1.2019—31.12.2019 ovat osa pidennetyn tilintarkastetun tilikauden 1.8.2018—31.12.2019 lukuja.

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat