Taloudelliset tunnusluvut

(1 000 euroa)

Viafin Service
1—6/2020
6 kk

Viafin Service
1—6/2019
6 kk

Viafin Service
1—12/20191⁾
12kk

Viafin Service
8/2018—12/20192⁾
17 kk

Liikevaihto 28 279 17 327 49 662 59 500
Käyttökate (EBITDA) 2 621 919 3 645 4 242
% liikevaihdosta 9,3 % 5,3 % 7,3 % 7,1 %
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 2 331 704 3 174 3 633
% liikevaihdosta 8,2 % 4,1 % 6,4 % 6,1 %
Liikevoitto (EBIT) 1 936 344 2 431 2 617
% liikevaihdosta 6,8 % 2,0 % 4,9 % 4,4 %
Katsauskauden tulos 1 332 194 1 759 899
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 727 554 2 502 1 914
Oikaistu katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 727 554 2 502 2 957
Omavaraisuusaste % 64,1 % 65,3 % 61,4 % 61,4 %
Rahat ja pankkisaamiset 14 608 10 781 13 124 13 124
Osakekohtainen tulos, eur 0,37 0,05 0,48 0,25
Oik. osakekohtainen tulos, eur 0,37 -0,05 0,48 0,53
Oik. osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja, eur 0,48 0,15 0,69 0,81
Taseen loppusumma 31 392 29 600 32 553 32 553

1) Viafin Service -konsernin tilintarkastamattomat luvut aikaväliltä 1.1.2019-31.12.2019 ovat osa pidennetyn tilintarkastetun tilikauden 1.8.2018-31.12.2019 lukuja.
2) Tilintarkastettu

Vaihtoehtoisten ja kertaluonteisilla erillä oikaistujen tunnuslukujen täsmäyttäminen

KÄYTTÖKATE (EBITDA)

(1 000 euroa) Viafin Service
1—6/2020
6 kk
Viafin Service
1—6/2019
6 kk
Viafin Service
1—12/2019¹⁾
12kk
Viafin Service
8/2018—12/20192⁾
17 kk
Liikevoitto (EBIT) 1 936 344 2 431 2 617
Poistot ja arvonalentumiset 684 575 1 214 1 625
Käyttökate (EBITDA) 2 621 919 3 645 4 242

 

 

LIIKEVOITTO ILMAN LIIKEARVON POISTOJA (EBITDA)

(1 000 euroa) Viafin Service
1—6/2020
6 kk
Viafin Service
1—6/2019
6 kk
Viafin Service
1—12/2019¹⁾
12kk
Viafin Service
8/2018—12/20192⁾
17 kk
Liikevoitto (EBIT) 1 936 344 2 431 2 617
Poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta 395 360 743 1 016
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 2 331 704 3 174 3 633

 

 

KATSAUSKAUDEN TULOS ILMAN LIIKEARVON POISTOJA

(1 000 euroa) Viafin Service
1—6/2020
6 kk
Viafin Service
1—6/2019
6 kk
Viafin Service
1—12/2019¹⁾
12kk
Viafin Service
8/2018—12/20192⁾
17 kk

Katsauskauden tulos 1 332 214 1 759 899
Poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta 395 360 734 1 016
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 727 575 2 502 1 914

1) Viafin Service -konsernin tilintarkastamattomat luvut aikaväliltä 1.1.2019-31.12.2019 ovat osa pidennetyn tilintarkastetun tilikauden 1.8.2018-31.12.2019 lukuja.
2)Tilintarkastettu

OIKAISTU KATSAUSKAUDEN TULOS ILMAN LIIKEARVON POISTOJA

(1 000 euroa) Viafin Service
1—6/2020
6 kk
Viafin Service
1—6/2019
6 kk
Viafin Service
1—12/2019¹⁾
12kk
Viafin Service
8/2018—12/20192⁾
17 kk
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 727 575 2 502 1 914
Oikaisut listautumiskuluista - - - 1 042
Oikaistu katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 727 575 2 502 2 957

1) Viafin Service -konsernin tilintarkastamattomat luvut aikaväliltä 1.1.2019-31.12.2019 ovat osa pidennetyn tilintarkastetun tilikauden 1.8.2018-31.12.2019 lukuja.
2)Tilintarkastettu

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat