Viafin Servicen vahvuudet

  • Vahvat näytöt kannattavasta kasvusta ja tasaisesta kassavirrasta*
  • Joustava liiketoimintamalli, joka mahdollistaa laajentumisen uusiin palvelualueisiin
  • Velaton tase, joka luo hyvät edellytykset yritysostoille
  • Laaja ja hajautunut asiakaskunta, joka luo kasvumahdollisuuksia ja madaltaa liiketoiminnan riskejä
  • Sitoutuneet avainhenkilöt ja omistajat – sijoittavat lisää suunnitellussa listautumisannissa

 

* Perustuen Viafin Servicen tytäryhtiön Viafin Process Piping Oy:n toimintahistoriaan.