Liiketoiminta

Viafin Service on teollisuuden luotettu kunnossapitokumppani, jolla on kaksikymmentäkaksi alueellista palveluyksikköä Suomen tärkeimmissä teollisuuden keskittymissä. Vahvojen paikallisten palveluyksiköidemme myötä meille on syntynyt hyvä asiakastuntemus ja kyky tuottaa palveluita asiakkaillemme luotettavasti ja nopeasti. Asiakkainamme on useita suuria sellu-, kartonki-, metallinjalostus-, energia- ja kemianteollisuuden aloilla toimivia yrityksiä.

Olemme yksi Suomen johtavista teollisuusputkistojen asennustöiden erikoisosaajista. Meillä on myös vahvaa osaamista prosessiteollisuuden putkistojen huollosta ja kunnossapidosta sekä nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalien putkisto- ja laiteasennuksista. Energiapuolella olemme erityisesti mukana maakaasun, LNG:n ja biokaasun tuotantoon, jakeluun sekä tankkaukseen liittyvissä kohteissa. Lisäksi vastuullamme on koko maan huoltovarmuudenkin kannalta kriittisen maakaasun runkoverkoston ylläpito ja toiminta.

Palveluverkosto

Viafin Servicellä on kaksikymmentäkaksi palveluyksikköä kahdeksallatoista paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen jatkuvia huolto- ja kunnossapitopalveluita kaikissa palveluyksiköissään. Projektitoiminnan osaaminen on keskitetty Tampereelle.

Historia

Viafin Service on kasvanut voimakkaasti toimintansa aikana.

Viafin Servicen juuret ovat Viafin Oy:n konepajaliiketoiminnassa. Teollisuusputkistoja on valmistettu historian varrella Viafin Oy:n eri tytäryhtiöissä. Vuonna 2008 Viafin Oy teki strategisen ratkaisun panostaa teollisuusputkistoliiketoiminnan kasvattamiseen; vuotta myöhemmin perustettiin ensimmäiset varsinaiset alueelliset toimipisteet Jämsään ja Poriin. Vuonna 2011 yhtiön liiketoiminta yhtiöitettiin Viafin Process Piping Oy -nimiseksi yhtiöksi. Saman vuoden syyskuussa yhtiö teki ensimmäisen yritysostonsa ja laajensi toimintaansa Keminmaalle.

Vuosina 2012–2016 Viafin Process Piping laajensi alueellista toimintaverkostoaan entisestään ja avasi uudet palveluyksiköt Kurikkaan, Tampereelle, Vantaalle ja Lappeenrantaan. Syksyllä 2016 perustetun Vantaan palveluyksikön liiketoiminta yhtiöitettiin Viafin Uusimaa Piping -nimiseksi yhtiöksi syksyllä 2017. Yhtiöittämisen tavoitteena oli henkilöstön sitouttaminen ja uusien toimintamallien pilotointi.

Viafin Installation syntyi vuoden 2017 lopulla, kun Viafin West Welding teki päätöksen keskittyä konepajaliiketoimintaansa ja myi asennus- ja kunnossapitoliiketoimintansa Viafin Installation Oy:lle.

Keväällä 2018 Viafin Process Piping laajensi liiketoimintaansa hydrauliikkaan ja pienputkistoihin. Kesällä 2018 muodostettiin kunnossapito- ja asennusliiketoimintaan keskittyvä Viafin Service Oy -konserni, jonka tytäryhtiöiksi Viafin Installation ja Viafin Process Piping siirtyivät.

Viafin Service Oyj osti 28.2.2019 Gasum Tekniika Oy:n, jonka uusi toiminimi Viafin GAS Oy otettiin käyttöön 3.4.2019. Viafin GAS tuottaa monipuolisesti erilaisia maakaasun ja biokaasun käyttöpalveluja.

 

Viafin Service -konserni

Konsernin emoyhtiö on Viafin Service, jonka 100 %:sti omistamia tytäryhtiöitä ovat Viafin Installation, Viafin Process Piping, 70 %:sti omistama Viafin GAS, 90,1 %:sti omistama Viafin Industrial Service sekä 90,2 %:sti omistama Viafin Industrial Service Astepa. Konserniin kuuluu myös Viafin Process Pipingin enemmistöomistamat tytäryhtiöt Viafin Uusimaa Piping sekä Viafin Oulu Piping.

Viafin Process Pipingin, Viafin Uusimaa Pipingin ja Viafin Oulu Pipingin liiketoiminta muodostuu pääasiassa teollisuuden putkistojen huollosta, kunnossapidosta ja asennuksista eri puolilla Suomea. Viafin Installation keskittyy teollisuudessa käytettävien raskaiden mekaanisten laitteistojen asennuksiin, korjaamiseen, seisokkityyppisiin kunnossapitotöihin sekä teollisuuden mekaaniseen kunnossapitoon.

Viafin Industrial Service ja Viafin Industrial Service Astepa tarjoaa nykyisille ja uusille asiakkaille tuotantolaitteiden ja koneiden käynnissäpidon varmistamiseksi ja elinkaaren jatkumiseksi huolto- ja kunnossapitopalveluita, aina yksittäisistä asennustöistä kokonaisvaltaisiin kunnossapitosopimuksiin.

Viafin GAS tuottaa monipuolisesti erilaisia maakaasun ja biokaasun käyttöpalveluja kaikille asiakassektoreille. Viafin GAS toimittaa laitteistoja sekä tarjoaa asennukset, huollot ja korjaukset. Palvelut kattavat koko kaasulaitteiden käytön elinkaaren suunnittelusta alkaen.

* Vähemmistöosuus Viafin GAS Oy:stä kuuluu yhtiön johdolle ja henkilöstölle.
* Vähemmistöosuus Viafin Uusimaa Piping Oy:stä kuuluu yhtiön avainhenkilölle.
* Vähemmistöosuus Viafin Oulu Piping Oy:stä kuuluu yhtiön avainhenkilölle.

Vastuullisuus

Olemme Viafinissä sitoutuneet toimimaan kestävällä tavalla huomioiden taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökulmat - sekä paikallisesti että globaalisti. Pyrimme aktiivisesti vähentämään toiminnastamme syntyviä ympäristöhaittoja, energiatehokkuus huomioiden. Meillä on käytössämme sertifioidut laadunhallinta-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät sekä hitsauksen laatujärjestelmä ja teräsrakenteiden asentamisen tuotesertifikaatti.