TEOLLISUUDEN LUOTETTU KUNNOSSAPITOKUMPPANI

Olemme yksi Suomen johtavista teollisuuden kunnossapidon palveluyhtiöistä.

Meillä on vahvaa osaamista prosessiteollisuuden putkistojen huollosta ja kunnossapidosta sekä nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalien putkisto- ja laiteasennuksista. Energiapuolella olemme erityisesti mukana maakaasun, LNG:n ja biokaasun tuotantoon, jakeluun sekä tankkaukseen liittyvissä kohteissa. Lisäksi vastuullamme on koko maan huoltovarmuudenkin kannalta kriittisen maakaasun runkoverkoston ylläpito ja toiminta.

VIAFIN SERVICELLÄ ON 32 PALVELUYKSIKKÖÄ 23 PAIKKAKUNNALLA ERI PUOLELLA SUOMEA

Tarjoamme asiakkaillemme jatkuvia huolto- ja kunnossapitopalveluita kaikissa alueyksiköissämme.

Vahvojen paikallisten palveluyksiköidemme myötä meillä on hyvä asiakastuntemus ja kyky tuottaa palveluita asiakkaillemme luotettavasti ja tehokkaasti.