TEKEMISEN PERUSTANA TYÖTURVALLISUUS JA LAATU

Olemme sitoutuneet toimittamaan aina parasta mahdollista laatua, alkaen organisaation sisäisestä toiminnasta aina asiakkaalle päätyviin palveluihin ja tuotteisiin saakka.

 

Konsernimme eri yhtiöissä on sertifioituna toimintajärjestelmiä standardien mukaisesti;

SFS-EN ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät,

SFS-EN ISO 14001 Ympäristöjärjestelmät, ja

SFS-ISO 45001 Työterveys ja turvallisuusjärjestelmät.

Hitsauksen laadunhallintamme on sertifioitu SFS-EN ISO 3834-2 pohjalta.

Teräsrakenteita pystymme valmistamaan ja asentamaan SFS-EN 1090-2 vaatimusten mukaisesti ja sertifioidusti toteutusluokissa EXC1 ja EXC2.

Lisäksi konserniyhtiöillämme on mahdollisuus valmistaa PED:n alaisia putkistoja A2-moduulilla.

Putkistovalmistuksellemme on suoritettu HSEQ-arviointi, joka on myös Tukesin hyväksymä kaasuasennusliike.

Virtauslaboratoriomme on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima kalibrointilaboratorio K051, akkreditointivaatimus EN ISO/IEC 17025.
Virtauslaboratorion pätevyysalue käsittää turbiini- ja kiertomäntämittareiden kalibroinnin mittausalueella1 m3/h – 10 000 m3/h.
Virtauslaboratorion suorittama muu kalibrointi- tai huoltotoiminta ei ole akkreditoitua. Meillä on myös Tukesin myöntämä huoltoliikkeen sinetöintioikeus (HK09).

TURVALLISUUS

Seuraamme koko konsernissa tapaturmataajuuksia ja tutkimme kaikki poissaoloon johtaneet tapaturmat sekä vakavat läheltä piti -tilanteet.

Turvallisuushavaintoja ja työtehtävien riskinarviointeja käsittelemme Kiwa Impact-järjestelmällä.