Porin Tahkoluotoon valmistui vuonna 2016 Suomen ensimmäinen LNG-kaasuterminaali. Viafin Process Piping Oy vastasi projektissa prosessialueiden putkistojen ja muiden laitteistojen asentamisesta sekä putkistojen eristystöistä. Asensimme terminaaliin putkistoa yli 8 km ja teräsrakenteita noin 120 tonnia. Projektin erikoisuutena kylmissä putkistoissa on sinne asennetut 1000 kryokannaketta. Kohteeseen toteutettiin haastava kylmäeristys, materiaalina PIR.

Suomessa on viime vuosien aikana tehty huomattavia investointeja kaasuinfrastruktuurin. Teollisuuden halu vähentää hiilidioksidipäästöjä ja erityisesti laivaliikenteen kiristyvät päästörajoitukset lisäävät kysyntää nesteytettyyn maakaasuun (LNG) perustuville ratkaisuille. Myös raskaalle liikenteelle tarkoitettua nesteytetyn maa- tai biokaasun jakeluverkostoa kehitetään vauhdilla EU:n päästötavoitteiden saavuttamiseksi.