Viafin Installation toteutti 2020 vuosihuollon Uudenkaupungin tehtaalla kolmessa eri työkohteessa. Ensimmäisessä työkohteessa vaihdettiin typpihappotehdas 4:n kondensori uuteen, katkaistiin vanhasta kondensorista putkiyhteet ja hitsattiin putket uudelleen kiinni. Toisessa työkohteessa toteutettiin imeytystornin sisäpuolisia muutoksia kymmeneen eri tasoon. Kolmannessa työkohteessa vaihdettiin typpihappotehtaan kattilan katalyyttikori.

COVID-19 pandemia toi omia haasteita ja uusia käytännön järjestelyjä vuosihuollon toteutukseen. Erityisjärjestelyt toteutettiin Yaran puolelta onnistuneesti. Yhdeksi vuosihuollon tärkeimmäksi teemaksi nousi turvallisuus. Huolellisuuden ja oikean asenteen ansiosta vuosihuolto toteutettiin tapaturmitta ja aikataulussa.