Viafin Process Piping Oy osallistui vuonna 2020 valmistuneeseen Haminan LNG-terminaali-projektiin. Viafin vastasi säiliön ulkopuolisista mekaanisista asennuksista. Putkistoa asennettiin yhteensä 10 kilometriä ja hanke työllisti samanaikaisesti 120 henkilöä.

Kyseessä on Suomen ensimmäinen kansalliseen maakaasuverkkoon liitettävä LNG-terminaali. LGN on nesteytettyä maakaasua, joka on ympäristöystävällinen ja energiatehokas polttoaineratkaisu.