Meillä on kokemusta ja näkemystä teollisuuden kunnossapidosta. Olemme toimineet lähes vuosikymmenen ajan teollisuuden luotettuna huolto- ja kunnossapitokumppanina ja toteuttaneet merkittävän määrän erilaisia projekteja asiakkaillemme Suomessa. Asiakkainamme on useita suuria sellu-, kartonki-, metallinjalostus-, energia- ja kemianteollisuuden aloilla toimivia yrityksiä.

Alta löydät esimerkkejä toiminnastamme.


CASE Lappeenranta: Viafin Servicen toiminnassa yhdistyvät vahva paikallistuntemus ja alan johtavan yrityksen osaaminen

Viafin Service on valtakunnallinen, mutta paikallisesti toimiva teollisuuden putkistojen huollon ja kunnossapidon johtava erikoisosaaja. Yhtiö toimii kahdeksalla paikkakunnalla ympäri Suomea; Lappeenrannassa toiminta käynnistyi keväällä 2016. Jo muutamassa vuodessa yhtiö on lunastanut paikkansa paikallisena asiantuntijana.

Viafin Service on viime vuosina kasvanut ja laajentanut toimintaansa tehokkaasti ja kannattavasti uusille maantieteellisille markkinoille. Keväällä 2016 toiminta käynnistyi Lappeenrannassa. Toimipisteen onnistuneessa käynnistymisessä tärkeässä roolissa ovat olleet kattava paikallistuntemus ja osaavien henkilöiden rekrytointi.

– Toimintamme ytimessä on ollut kyky löytää oikeat henkilöt oikeisiin tehtäviin, hyvä ja laadukas työ sekä vahva paikallistuntemus. Olemme kahdessa vuodessa onnistuneet luomaan itsestämme luotetun toimijan liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla, Lappeenrannan toiminnasta vastaava Panu Järvinen toteaa.

Asiakkaan arjessa mukana

Viafin Servicen asiakkaita Lappeenrannassa ovat erityisesti suuret suomalaiset sellu-, kartonki-, metalli- ja kemianteollisuuden yritykset.

– Toimimme asiakkaidemme kumppanina jatkuvissa huolto- ja kunnossapitotöissä, mutta autamme heitä myös projektiluonteisesti, Järvinen lupaa ja kertoo, että paikallistuntemuksen merkitys korostuu esimerkiksi prosessiteollisuuden seisokeissa. – Tuotannon seistessä suunniteltuja huoltotöitä on helppo toteuttaa tai asentaa ja kytkeä valmiiksi tehtyjä putkistoja. Hankkeiden käynnistymisvaiheessa varmistamme, että kaikki sujuu hyvin ja tarvittaessa saavumme paikalle vaikka keskellä yötä.

Syksyllä 2018 Lappeenrannan toimipiste työllistää 25 vakituista työntekijää. Järvisen mielestä pienessä paikallisvetoisessa tiimissä on helppo vaalia laatua työn joka vaiheessa, jakaa osaamista ja kouluttaa uusia osaajia alalle. Suurempien asiakkuuksien ja töiden kohdalla on tarvittaessa mahdollisuus hyödyntää koko konsernin resursseja.

– Paikallisuus on meidän valttimme. Tällä toimialalla paikan päällä pitää olla joskus nopeastikin ja tuntea asiakkaan tarpeet, jotta heitä voi palvella parhaalla mahdollisella tavalla. Laadukas työ varmistaa omalta osaltaan sen, että meitä pyydetään paikalle uudestaankin. Iso kiitos tästä kuuluu omalle nuorekkaalle ja joustavalle porukalle, joka on halukas oppimaan uutta kaavoihin kangistumatta. Meidän tehtävänä on miettiä, mitä voimme tänään tehdä asiakkaamme eteen, Järvinen päättää.

 

Viafin Service on mukana rakentamassa uutta kaasuinfrastruktuuria Suomeen

Suomessa on viime vuosien aikana tehty huomattavia investointeja kaasuinfrastruktuurin. Teollisuuden halu vähentää hiilidioksidipäästöjä ja erityisesti laivaliikenteen kiristyvät päästörajoitukset lisäävät kysyntää nesteytettyyn maakaasuun (LNG) perustuville ratkaisuille. Myös raskaalle liikenteelle tarkoitettua nesteytetyn maa- tai biokaasun jakeluverkostoa kehitetään vauhdilla EU:n päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Viafin Service on toimittanut ja asentanut laitteistoja useisiin merkittäviin kaasuprojekteihin, kuten Tornion ja Porin LNG:n maahantuontiterminaaleihin. Yhtiön vastuulla projekteissa ovat olleet mm. prosessialueiden putkistojen ja muiden laitteistojen asentaminen sekä putkistojen eristystyöt. Yhtiö on myös mukana asiakkaansa Gasumin Turussa toteuttamassa Topinojan biokaasulaitoksen laajennusprojektissa.

LNG- ja biokaasuhankkeista kertynyt kokemus on luonut yhtiölle vahvan aseman kyseisillä markkinoilla ja yhtiö voi hyödyntää kokemustaan myös muissa vaativissa kohteissa. Projektien toteuttaminen vaatii paitsi teknistä osaamista myös erinomaista asiakassuhteiden hallinnan osaamista, sillä yhtiö toimii projekteissa sopimussuhteessa useiden eri tahojen kanssa. Viafin Service keskittyy projektiliiketoiminnassaan pieniin ja keskisuuriin projekteihin, jotta niiden arvo ei kasva liian suureksi yhtiön kokoon nähden. Projektien jälkeen yhteistyö asiakkaan kanssa jatkuu usein huollon ja kunnossapidon merkeissä.